บริการของเรา

รายการบริการต่างๆ

1 ใบเคลมความเสียหาย (ฉบับจริง)
2 ตารางกรมธรรม์ประกัยภัย (สำเนา)
3 ทะเบียนรถคันที่แจ้งซ่อม (สำเนา)
4 ใบอนุญาตขับขี่ (สำเนา)
5 บัตรประจำตัวประชาชน* (สำเนา)

*ใช้กับบริษัทประกันภัยบางแห่ง สอบถามรายละเอียดได้จากที่ปรึกษางานบริการ

 • วิริยะประกันภัย
 • สินมั่นคงประกันภัย
 • ประกันคุ้มภัย
 • ธนชาตประกันภัย
 • เมืองไทยประกันภัย
 • อาคเนย์ประกันภัย
 • โตเกียวมารีนประกันภัย
 • เอเซียประกันภัย 1950
 • แอลเอ็มจีประกันภัย
 • กรุงเทพประกันภัย
 • ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • มิตรแท้ประกันภัย
 • ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • ทิพยประกันภัย
 • นวกิจประกันภัย
 • อลิอันซ์ประกันภัย
 • มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
 • เอ็ม เอ็ส ไอ จี ประกันภัย
 • กรุงไทยพานิชประกันภัย
 • แอกซ่าประกันภัย

หมายเหตุ : บริษัทประกันภัยอื่น ๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ

เพื่อให้อุ่นใจกว่าใคร บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีรับประกันงานซ่อมสี และ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนโดยศูนย์บริการของเราดังนี้

 • รถเอนกประสงค์ และ รถกระบะ รับประกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10,000 กม. นับจากวันที่ส่งมอบรถ (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
 • รถบรรทุก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ รับปะกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 5,000 กม. นับจากวันที่ส่งมอบรถ (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลของการที่ลูกค้าปฏิเสธวิธีการซ่อมหรือการใช้อะไหล่ที่ศูนย์บริการแนะนำ หรือ เป็นกรณีลูกค้านำวัสดุภัณฑ์มาเอง เช่น อะไหล่ และ/หรือ อุปกรณ์ตกแต่ง เนื่องจากมีการดัดแปลงสภาพรถเพื่อความสวยงาม หรือการใช้งานที่ไม่ใช่การใช้งานตามปกติ
 • การเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่าง ๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพานต่าง ๆ เป็นต้น
 • การเสื่อมสภาพของรถยนต์ที่เกิดจากการล่วงไปของเวลา ซึ่งโดยปกติไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือการประกอบ เช่น รถที่จอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานโดยขาดการดูแลและบำรุงรักษา เป็นต้น
 • การเสื่อมสภาพของอะไหล่และเคมีภัณฑ์ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ควัน สารเคมี มูลนก เกลือ น้ำยางต้นไม้ ฝนกรด หรือ ภัยธรรมชาติอื่น ๆ
 • ความเสียหายในกรณีมีการขับรถยนต์ในสถานที่ซึ่งโดยปกติไม่ใช้เป็นที่ขับรถยนต์
 • ความเสียหายจากสะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 • รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขกิโลเมตรบนหน้าปัดของมิเตอร์ระยะทาง สายมิเตอร์ความเร็วถูกถอดออก หรือขาด
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเสียเวลา ค่าลากจูง รวมทั้งค่าเสียหายเนื่องจากขาดความสะดวก ฯลฯ

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน และข้อยกเว้นการรับประกัน โปรดติดต่อบริษัทฯ

 • ขั้นตอนส่งซ่อมสีและตัวถัง
 • เอกสารประกอบการเคลมเพื่อซ่อมสีและตัวถัง
 • รายชื่อบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญา
 • การรับประกันคุณภาพงานซ่อม

ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมสีและตัวถัง
เราให้บริการด้วย

 • เครื่องมือทันสมัย ได้มาตรฐาน
 • ทีมช่างมีประสบการณ์
 • รับประกันคุณภาพฯ
 • ส่งมอบตรงเวลา

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด

Top