ข่าวสารจาก ISUZU

Flash Repair ซ่อมสีด่วน เสร็จได้ภายใน 1 วัน

Flash Repair ซ่อมสีด่วน เสร็จได้ภายใน 1 วัน

ออโต้เทคนิค ขอแนะนำบริการ FLASH REPAIR ซ่อมสีด่วน ได้รับรถภายใน 1 วัน

ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี ออโต้เทคนิค 3 สาขา
ได้แก่ บางปะกง ปทุมธานี และ รามอินทรา

โดยลูกค้าจะต้องแจ้งเรื่องผ่านทาง LINE Official Account ที่ @ISUZUAUTEC ก่อนเพื่อส่งรายละเอียดได้แก่
  1. รูปถ่ายใบเคลม หรือ เลขที่รับแจ้ง
  2. รูปตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของลูกค้า
  3. รูปถ่ายบัตร ประชาชน
  4. รูปถ่ายใบขับขี่ผู้รับหลักฐาน
  5. สำเนาทะเบียนรถ 
  6. รูปแผลรถที่เกิดอุบัติเหตุ (ทุกมุม)

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายเบื้องต้น และ ค่าใช้จ่ายเพื่อทำเรื่องขออนุมัติกับบริษัทประกันภัย
แล้วจึงนัดหมายลูกค้าให้นำรถเข้าศูนย์บริการ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

เมื่อลูกค้านำรถเข้ารับบริการ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรถที่ประสบอุบัติเหตุอีกครั้ง

กรณีที่ตรวจสอบแผลรถที่เกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะยืนยันเวลานัดหมายกับลูกค้าอีกครั้ง
ซึ่งจะใช้เวลาซ่อมภายใน 1 วัน

หมายเหตุ
1. กรณีที่มีงานเพิ่มเติมจากการประเมินเบื้องต้น อาจจะทำให้ระยะเวลาการซ่อมล่าช้าออกไป
เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันเวลานัดหมายที่แน่ชัดให้ลูกค้าอีกครั้ง
2. กรณีที่ลูกค้านำรถเข้ามาไม่ตรงตามกำหนดเวลา ขอให้ลูกค้าเช็คเวลานัดหมายรับรถจากเจ้าหน้าที่
ที่ตรวจรับรถอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะล่าช้าออกไปกว่ากำหนดเวลาเดิม 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

เพิ่มเพื่อน
 
Top