ข่าวสารจาก ISUZU

(ขยายเวลา) รับประกัน บาด บวม แตก

เงื่อนไขของรายการ

  • รับประกันเมื่อซื้อและติดตั้งยางพร้อมกัน 4 เส้นที่ศูนย์บริการอีซูซุ สำหรับยางยี่ห้อ Bridgestone ทุกรุ่น ทุกขนาด

  • การรับประกันยางมีระยะเวลา 180 วัน หรือระยะทาง 10,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับ จากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเลขไมล์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่เปลี่ยนยางเป็นสำคัญ

  • การรับประกันนี้ จะเคลมยางเส้นใหม่แทนยางที่เสียหายจากสภาพถนน (อาทิ บาด บวม แตก) สูงสุด 1 เส้น ต่อ 1 คัน ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

  • กรณีเมื่อยางเสียหาย ลูกค้าจะต้องนำรถและเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตัวจริง มายืนยันที่ศูนย์บริการอีซูซุ เพื่อให้บริษัททำการตรวจสอบก่อน หากมีการตั้งศูนย์หรือถ่วงล้อ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

  • การรับประกันนี้ จะเคลมเป็นยางเส้นใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดใดๆได้ / การรับประกันไม่ครอบคลุมค่าความเสียหายของรถจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่านไม่สามารถใช้งานได้

  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสำหรับรถปิกอัพที่มีการดัดแปลงเพื่อการบรรทุกหนัก เช่น เสริมแหนบ เปลี่ยนเพลา เสริมรั้วเหล็ก หรือ การใช้งานบนเส้นทางทุรกันดาร

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  • เมื่อลูกค้าใช้บริการเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการออโต้เทคนิค ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

Top