อีซูซุ ออโต้เทคนิค บางนา

อีซูซุ ออโต้เทคนิค บางนา

อีซูซุ ออโต้เทคนิค บางนา


การบริการทั่วไป

 รถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่

จำนวนช่องซ่อม 12 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมมีลิฟต์ 10 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมไม่มีลิฟต์ 2 ช่องซ่อม

รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถปิกอัพ)

จำนวนช่องซ่อม 8 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมมีลิฟต์ 8 ช่องซ่อม

ภาพรวมศูนย์บริการ


Top