ข่าวสารจาก ISUZU

ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส


ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส

กลุ่มอีซูซุร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้สิทธิพิเศษแก่รถที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดังนี้
  1. ฟรีบริการตรวจเช็กสภาพทั่วไป(1)
  2. สำหรับรถที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 50% และ สำหรับรถที่มีอายุ 15-19 ปี รับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 30%(2) เฉพาะรายการดังต่อไปนี้
    •   •  เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
    •   •  เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
    •   •  เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 – 28 ก.พ. 2564
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดูรายละเอียดการใช้สิทธิเพิ่มเติม
https://www.isuzu-tis.com/service/news-promotions/2020-old-truck-emission-campaign/
 
Top