ข่าวสารจาก ISUZU

อันตรายจากผ้าเบรกผสมแร่ใยหิน

เปลี่ยนผ้าเบรกครั้งต่อไป เลือกผ้าเบรกที่ไม่ผสมแร่ใยหิน (Asbestos)

แร่ใยหิน  (Asbestos)  คืออะไร?
     เป็นกลุ่มของแร่อนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบหลักคือ ไฮดรัสซิลิเกต มีลักษณะเป็นเส้นใย มีคุณสมบัติแข็งแรง เหนียวมีความยืดหยุ่นสูง นำความร้อนต่ำ ทนทานการกัดกร่อนของสารเคมี โดยเส้นใยทั่วไปที่มีความยาวมากกว่า 5 ไมครอน และเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 ไมครอน และมีความทนทาน จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากเส้นใยจะสะสมและคงอยู่ในเนื้อเยื่อปอด ส่วนเส้นใยที่มีความยาวมากกว่า 200 ไมครอน และเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3 ไมครอนจะไม่สามารถเข้าสู่ถุงลมปอดได้ มักจะสะสมอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบน และถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยขับออกมากับเมือกเป็นเสมหะ


แร่ใยหินที่ใช้ในประเทศไทย
เป็นแร่ใยหินชนิด ไครโซไทล์ (Chrysotile) หรือแอสเบสตอสสีขาว ซึ่งเป็นชนิดเดียวที่ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ได้กับอุสาหกรรมบางชนิดเท่านั้น


อันตรายจากแร่ใยหิน
เป็นสารก่อมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยตรง สามารถเข้าสู่รายกายเราได้ 3 ทาง จมูก, ปาก และ การสัมผัส
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากแร่ใยหิน
  1.  ปริมาณแร่ใยหินที่เข้าสู่ปอด สะสมอยู่เป็นเวลานาน
  2.  ความคงทนของเส้นใยเมื่ออยู่ในปอด
  3.  ขนาดของเส้นใย


โรคที่มีสาเหตุจากแร่ใยหิน
     1.โรคมะเร็งปอด กล่องเสียงและรังไข่ เป็นโรคที่เกิดกับผู้ที่ทำงานที่มีการสัมผัสกับแร่ใยหินในรูปแบบต่าง ๆ มีระยะเวลาในการก่อโรคประมาณ
20 -30 ปี และยังพบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
     2.โรคเมโสเธลิโอมา เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุ้มปอดและเยื่อบุช่องท้อง ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีประวัติการสัมผัสแร่ใยหินมาเป็นเวลานาน
มีระยะเวลาก่อโรคประมาณ 35 - 40 ปี
     3. โรคแอสเบสโตสิสหรือโรคปอดใยหิน เป็นโรคปอดเรื้อรังที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่มีการสัมผัสกับแร่ใยหินโดยตรง โดยเส้นใยจากแร่ใยหินจะทำลายเนื้อเยื่อปอดทำให้เป็นแผล มีระยะเวลาในการก่อโรคประมาณ 15 - 35 ปี หรือน้อยกว่านั้น หากสัมผัสแร่ใยหินในปริมาณมากและเป็นประจำ


การป้องกัน
- ด้านผู้ผลิต หลีกเลี่ยงการสัมผัสแร่ใยหินอย่างเข้มงวด มีการตรวจสุขภาพปอดทุกปี
- ด้านของผู้บริโภค เช่น ประชาชนทั่วไปที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่อาจใช้วัสดุ แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ ต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างชัดเจน
เช่นผ้าเบรก คลัตซ์


วัสดุทดแทนแร่ใยหินปัจจุบัน
- เส้นใยยิปซั่ม ใช้แทนแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีภัณฑ์และฉนวนความร้อน
- เส้นใยเซลลูโลส ใช้แทนแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าเบรก คลัตช์ และวัสดุก่อสร้าง
- วัสดุในกลุ่มโพลีเมอร์ทั้งหมด ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตได้เองจากปิโตรเคมี นำมาใช้แทนแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
และ ผ้าเบรก คลัตช์


เปลี่ยนผ้าเบรกครั้งต่อไป เลือกผ้าเบรกแท้ตรีเพชร ไม่มีส่วนผสมแร่ใยหิน
ราคาเริ่มต้น 1,7xx บาท

(ผ้าเบรกหน้า) รวมค่าแรง และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เบรกมั่นใจ ปลอดภัยทั้งรถและสุขภาพ
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


ที่มาข้อมูล
http://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/796-asbestos


 
Top