ข่าวสารจาก ISUZU

ช้อปดีมีคืนข่าวดี!
ซ่อมรถที่ ศูนย์บริการ อีซูซุ ออโต้เทคนิค ทุกสาขา ลดหย่อนภาษีได้ ทั้งค่าอะไหล่ และ ค่าบริการ
กับโครงการ “ช้อปดีมีคืน”
ง่ายๆ เมื่อนำรถเข้าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ตามยอดที่ใช้จ่ายจริง สูงสุดถึง 30,000 บาท 


เงื่อนไข
1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่จะใช้ลดหย่อนได้ ต้องออกให้แก่บุคคลธรรมดา ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เท่านั้น
2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถลดหย่อนได้ ต้องมี ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้อง
3. นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ได้
4. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการ อีซูซุ ออโต้เทคนิคทุกสาขา ปิดให้บริการ
       มาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และควรเช็กสิทธิ์ของท่าน
พร้อมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ได้ที่   
ช้อปดีมีคืน
https://money.kapook.com/view232497.html

 
Top