ข่าวสารจาก ISUZU

ช้อปดีมีคืน ใช้บริการที่ศูนย์อีซูซู ลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไขของรายการ

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 2566 - 15 ก.พ. 2566

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ:

เมื่อใช้บริการ และ/หรือซื้ออะไหล่ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ครอบคลุมรายการดังนี้

  • ค่าบริการ เช่น การบำรุงรักษารถ การซ่อมรถ รวมถึงการเปลี่ยนยางรถยนต์ และแบตเตอรี่รถยนต์
  • การซื้ออะไหล่ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ประดับยนต์ ยกเว้น การซื้อรถยนต์

โดยลูกค้าต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ซึ่งวันที่ระบุในช่วงระยะเวลาโครงการเท่านั้น) สามารถนำไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2567) ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (สิทธิ์รับเงินคืนภาษีสูงสุด 14,000 บาท) โดยแบ่งเป็น

(1) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท

  • จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร และ

(2) *ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท

  • จากส่วนที่เกิน (1) จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

หมายเหตุ
  1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด
  2. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 - 15 ก.พ. 2566

  3. *สำหรับศูนย์บริการออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) ยังไม่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะสามารถออกหลักฐานเพื่อใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้แค่ข้อ (1) เท่านั้น

  4. สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการออโต้เทคนิค ทุกสาขา

Top